Impressum

Sturme Communciations
Anja Sturme
Oirlich 13
41334 Nettetal

Tel.  +49-2153-13958-20
Fax  +49-2153-13958-25
as@sturme-communications.biz
www.sturme-communications.biz

Eigenaar: Anja Sturme

Fiscale gegevens:
Btw-nummer: DE273561268
Fiscaal nummer: 115/5191/2299


1. Inhoud van het internetaanbod

Sturme Communications is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de vermelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Sturme Communications die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die ontstaan is door het gebruik of het niet gebruiken van de vermelde informatie of door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie zijn uitgesloten voor zover Sturme Communications geen opzet of grove nalatigheid verweten kan worden.

Het hele aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. Sturme Communications behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of van het totale aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of tijdelijk of permanent niet meer te publiceren.
De informatie en de gegevens op deze website zijn alleen bestemd voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk gebruik.


2. Verwijzingen en links

Sturme Communications is op geen enkele wijze aansprakelijk voor webpagina’s waarnaar direct of indirect wordt verwezen (‘links’) en die buiten de verantwoordelijkheid van Sturme Communications vallen.
Sturme Communications verklaart uitdrukkelijk dat het geen informatie heeft over onwettige inhoud van de bovengenoemde websites. Sturme Communications heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de genoemde websites. Ook controleert het de inhoud van deze websites niet meer nadat de link is aangebracht. Dit geldt voor alle verwijzingen en links binnen de website naar webpagina’s van derden en voor de bijdragen van derden aan gastenboeken, discussiefora en mailinglists. Uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt, is aansprakelijk voor onjuiste, onwettige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik van dergelijke informatie.


3. Auteursrecht en merkenrecht

Sturme Communications wijst er nadrukkelijk op dat de op haar website gepubliceerde grafieken, animaties, foto’s en teksten beschermd zijn via het auteursrecht of andere vormen van zakelijke rechtsbescherming (merken, modellen etc.).

De rechten hierop rusten uitsluitend bij Sturme Communications of bij derden die Sturme Communications toestemming hebben gegeven tot publicatie op de website. Het vermenigvuldigen of gebruiken van deze grafieken, animaties, foto’s en teksten in andere digitale of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sturme Communications.


4. Overig 

Als de website de mogelijkheid biedt persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadres, naam, adres) of als gegevens per e-mail aan de auteur worden gestuurd, dan geschiedt het doorgeven van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Voornoemde gegevens worden digitaal verwerkt met inachtneming van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) alleen voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel waartoe ze worden beheerd. Door de gegevens te verstrekken, verklaart de verzender zich akkoord met de digitale verwerking. De verzender kan zijn toestemming voor het opslaan en gebruiken van de gegevens op elk moment herroepen.


5. Miscellaneous

Indien afzonderlijke bepalingen nietig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Uitsluitend Duits recht is van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank in Nettetal, Duitsland.


Fotocredits: Anja Sturme, Tim Fuhrmann, Depositphotos, Frankonia